oglądać

oglądać
Oglądać coś okiem nieuzbrojonym zob. nieuzbrojony.
Oglądać coś uzbrojonym okiem zob. uzbroić.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • oglądać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, oglądaćam, oglądaća, oglądaćają, oglądaćany {{/stl 8}}– obejrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIa, oglądaćjrzę, oglądaćjrzy, oglądaćjrzał, oglądaćjrzeli, {{/stl 8}}oglądnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}reg. dk IVa, oglądaćnę …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oglądać — ndk I, oglądaćam, oglądaćasz, oglądaćają, oglądaćaj, oglądaćał, oglądaćany obejrzeć dk VIIb, oglądaćjrzę, oglądaćjrzysz, oglądaćjrzyj, oglądaćjrzał, oglądaćjrzeli, oglądaćjrzany 1. «patrząc, zwykle z różnych stron, poznawać coś, zapoznawać się z… …   Słownik języka polskiego

  • oglądać się — I – obejrzeć się, oglądnąć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} oglądać siebie samego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obejrzeć się w lusterku. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} patrzeć,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieuzbrojony — Oglądać, widzieć, zobaczyć itp. coś okiem nieuzbrojonym «oglądać, widzieć coś bez przyrządów optycznych»: W sferze biologicznej przenika nas świat mikrobów: bakterii i wirusów (...). Nie możemy ich dotknąć, powąchać czy zobaczyć okiem… …   Słownik frazeologiczny

  • uzbroić — Oglądać, widzieć, zobaczyć itp. coś uzbrojonym okiem «oglądać, widzieć coś przez lupę, lunetę, mikroskop itp.» …   Słownik frazeologiczny

  • uzbroić — dk VIa, uzbroję, uzbroićisz, uzbrój, uzbroićił, uzbrojony uzbrajać ndk I, uzbroićam, uzbroićasz, uzbroićają, uzbroićaj, uzbroićał, uzbroićany 1. «wyposażyć, zaopatrzyć w narzędzia walki, w broń, w sprzęt wojskowy» Uzbroić armię, wojsko, żołnierzy …   Słownik języka polskiego

  • oko — n II, N. okiem 1. lm M. oczy, D. oczu (ócz), N. oczami (oczyma) «narząd wzroku; u ludzi i kręgowców złożony z kulistej gałki ocznej i układu pomocniczego, obejmującego narząd łzowy, spojówkę, powieki, mięśnie; także zmysł widzenia, wzrok;… …   Słownik języka polskiego

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • obejrzeć — dk VIIb, obejrzećjrzę, obejrzećjrzysz, obejrzećjrzyj, obejrzećjrzał, obejrzećjrzeli, obejrzećjrzany forma dk czas. oglądać (p.) obejrzeć się 1. forma dk czas. oglądać się (p.) 2. «zauważyć coś, spostrzec się, zastanowić się, zreflektować się»… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”